Nie daj się brudnej elektryczności

Co robi brudna elektryczność w miejscu pracy? Czyha na życie pracownika. Być może nie bezpośrednio, ale pośrednio może mieć naprawdę spore znaczenie dla naszego zdrowia i życia. Co to oznacza dla zatrudnionych?

Naturalną rzeczą jest występowanie pól elektromagnetycznych (pól EM). Chyba, że źródło wspomnianego pola EM jest sztuczne i wynika raczej z działalności człowieka. Źródłem „brudnej elektryczności” są nie tylko zewnętrzne urządzenia, takie jak linie wysokiego napięcia czy wieże telefonii komórkowej.  Pola elektromagnetyczne znacznie przekraczające tolerowane przez człowieka częstotliwości są emitowane przez urządzenia elektryczne wewnątrz mieszkań, placówek medycznych, biur, urzędów, szkół czy obiektów wojskowych. Ich źródłem są też niewidoczne, ukryte pod ścianami i podłogami instalacje elektryczne i przewody.

Niepokojące jest jednak to, że każdy człowiek żyjący współcześnie jest narażony na emisję pól elektromagnetycznych, które przekraczają swoje normy nawet milion razy. Problem jest na tyle poważny, że zauważyły go m.in. organizacje międzynarodowe, które postanowiły wprowadzić stosowne dyrektywy mające uchronić ludzi przed nadmiernym działaniem szkodliwych pól. W tej kwestii działała i ciągle działa Unia Europejska czy Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Dokumentem zwracającym uwagę na szkodliwość oddziaływania pól elektromagnetycznych na zdrowie i bezpieczeństwo człowieka jest m.in. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego z 26 czerwca 2013 r. Porusza ona kwestię minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników narażonych na działanie czynników fizycznych, takich jak pole elektromagnetyczne. Dyrektywa określa wartości Granicznego Poziomu Oddziaływania (GPO) dla pól elektromagnetycznych – ich przekroczenie może oddziaływać na zdrowie i samopoczucie człowieka.

W dzisiejszych czasach człowiek jest uzależniony od technologii bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Nie wyobrażamy sobie życia bez prądu, telefonu czy komputera. Ich używanie wiąże się oczywiście z wieloma korzyściami. Równie dużo płynie z tego jednak niebezpieczeństw. Zasady bezpieczeństwa i higieny są związane z ograniczaniem negatywnych wpływów czynników środowiskowych i mają na celu zmniejszenie oddziaływania elektrosmogu na człowieka.

Źródło: GutPR

Karol Pisarski
Polecamy

Powiązane Artykuły