Co trzeci Polak nie wie, jak dostać premię

Trzy czwarte polskich pracowników co najmniej raz w życiu otrzymało premię. Niestety, wielu z nas wciąż nie wie, na jakich zasadach premie w miejscu zatrudnienia są przyznawane. Tym bardziej warto wiedzieć, jak o tym rozmawiać z pracodawcą.

Z badania „Czy pieniądze szczęścia nie dają” wynika, że 77% z nas otrzymało w swojej karierze przynajmniej jedną premię lub podwyżkę. Jednocześnie aż 36% zatrudnionych nie ma wiedzy, co decyduje o przyznaniu podwyżki w miejscu pracy.

Zdecydowanie najgorzej jest u osób, które zarabiają najmniej. Niewiele ponad połowa pracowników z pensją 1500 zł netto wie, jak może uzyskać premię. Na przeciwnym biegunie jest odwrotnie – ponad 80% osób zarabiających ponad 4000 zł netto wie, jak podnieść swoje wynagrodzenie w obecnej pracy.

Coraz więcej firm w Polsce zdaje sobie sprawę, że brak transparentności w przyznawaniu premii czy podwyżek to duży minus zarówno dla obecnych pracowników, jak i kandydatów do pracy. Dlatego najlepsi pracodawcy, wzorem zachodnich trendów, starają się budować bardziej przejrzyste systemy wynagradzania – tak, aby każdy pracownik wiedział, za co i kiedy może zostać dodatkowo wynagrodzony.

W niektórych organizacjach tworzone jest nawet stanowisko reward managera czy eksperta ds. płac, odpowiedzialnego za politykę płacową i systemy motywacyjne pracowników, w tym także formułowanie czytelnych zasad premii i podwyżek. Takie stanowiska i jasne zasady są potrzebne, tym bardziej, że wśród pracowników silne jest przekonanie, że o podwyżkę trzeba się ubiegać – może to wynikać z faktu, że, jak wynika z badania Pracuj.pl, blisko 40% pracujących Polaków w przeszłości ubiegało się o podwyżkę, jednak jej nie otrzymało.

Niejasne zasady mogą rzutować na wyniki firmy, więc zmiana sytuacji jest w interesie pracodawcy. – Za dość niepokojący można uznać fakt, iż nadal istnieje duża grupa pracowników, którzy deklarują, że przyznawanie premii lub zwiększanie pensji w firmach, w których pracują, jest nietransparentne. Taka sytuacja jest niekorzystna dla pracodawców oraz może mieć szkodliwy wpływ na wyniki firmy, ponieważ prowadzi to często do konfliktów i braku poczucia stabilności oraz docenienia wśród pracowników – zauważa dr Tomasz Sobierajski, socjolog z UW.

O zasady przyznawania premii i podwyżek warto pytać już na rozmowie kwalifikacyjnej. Premie to istotny składnik wynagrodzenia, a kwestia podwyżek jest ważna pod kątem zaangażowania pracowników oraz dalszej kariery w danym przedsiębiorstwie.

Fakt ten wskazują również badania przeprowadzone przez firmę Deloitte „Pierwsze kroki na rynku pracy”. Dla 44% respondentów, zadania zwiększające motywację to takie, które dają szansę na awans, podwyżkę czy dodatkowe nagrody. Podwyżki są istotne pod względem zaangażowania w pracę również dla ponad 51% menedżerów oraz dla prawie 40% ekspertów.

Na podstawie danych z raportu „Czy pieniądze szczęścia nie dają”, przeprowadzonego przez Pracuj.pl.

Redakcja Magazynu
Polecamy

Powiązane Artykuły