Spore pieniądze dla branży gier

Przedsiębiorcy i konsorcja naukowo-przemysłowe mogą ubiegać się o środki w konkursie GameINN organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Jego pula wynosi 100 mln zł. Celem jest wsparcie projektów związanych z branżą gier i rozwiązań wideo.

NCBR ogłosiło trzecią edycję konkursu programu GameINN w środę w Warszawie. Nabór wniosków potrwa od 15 marca do 14 czerwca 2019 roku. GameINN jest dziś największym programem wsparcia dla branży gamingowej w Polsce – poinformowało PAP NCBR.

„Sektor gier wideo to dynamicznie rozwijająca się gałąź polskiej gospodarki oraz branża, w której powstają technologie wykorzystywane także w innych dziedzinach. Jestem pewien, że pieniądze przekazane beneficjentom programu przez NCBR będą służyły rozwojowi polskiej gospodarki, ale będą też realnie wspierały potrzebujących” – mówi cytowany w komunikacie NCBR wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Celem tego programu sektorowego, realizowanego w ramach funduszy europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, jest zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie do 2023 roku.

„Program jest dedykowany całej branży gier wideo, a nie jedynie twórcom gier. Wnioski mogą składać zarówno pojedyncze firmy, jak i ich konsorcja z innymi przedsiębiorcami lub jednostkami naukowymi. Do tej pory w ramach dwóch konkursów GameINN sfinansowaliśmy prace w ramach 74 różnych projektów, a naszymi beneficjentami były przede wszystkim firmy z sektora MŚP” – podkreśla dyrektor NCBR cytowany w komunikacie NCBR prof. Maciej Chorowski.

W trzecim konkursie o dofinansowanie starać mogą się firmy, których projekty obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub tylko te drugie. Przedsiębiorcy mogą także uzyskać dofinansowanie na prace przedwdrożeniowe, będące działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników badań. Projekty mogą zostać dofinansowane kwotą od 400 tys. zł do 20 mln zł. Środki otrzymają tylko przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowo-przemysłowe, których prace realizowane będą poza województwem mazowieckim.

W ramach dwóch dotychczasowych edycji konkursu NCBR przyznało dofinansowania o łącznej wartości blisko 195 mln zł. W pierwszej edycji, ogłoszonej w 2016 roku, do przedsiębiorców trafiło ponad 105 mln zł, a w drugiej z 2017 roku, kwota ta wyniosła ponad 88 mln zł – czytamy w komunikacie NCBR.

Do tej pory ze środków w ramach konkursu GameINN skorzystały m.in. CD Projekt, Transition Technologies, Tate Multimedia czy The Farm 51.

Program sektorowy GameINN powstał z inicjatywy przedsiębiorców stowarzyszonych w Porozumieniu Polskie Gry, w skład którego wchodzą m.in. takie firmy jak CD Projekt, Techland, CI Games, Bloober Team czy 11 bit studios.

Autor: Szymon Zdziebłowski, PAP – Nauka w Polsce

Edyta Nowicka
Polecamy

Powiązane Artykuły