Wpływ stanu powietrza na plemniki

Naukowcy jasno twierdzą, że zanieczyszczone powietrze stanowi o jakości plemników. Im więcej wspomnianych zanieczyszczeń tym więcej plemników zbudowanych nieprawidłowo, a także tych obciążonych zaburzeniami genetycznymi. Co więcej, produkują one wtedy również mniej testosteronu

Trudno jednoznacznie stwierdzić, jaki mechanizm jest odpowiedzialny za takie zaburzenia. Badacze przypuszczają jednak, że zły stan powietrza oddziałuje na wzrost poziomu wolnych rodników w ciele. Oznacza to, że wywołuje on stres oksydacyjny, który rzutuje na pracę jąder i szkodzi dojrzałym plemnikom.

Ponadto, niektóre zanieczyszczenia powietrza, a zwłaszcza pyły zawieszone, przenoszą cząsteczki związków aktywnych hormonalnie, takich jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Związki te zakłócają w organizmie wydzielanie hormonów, w tym testosteronu, który reguluje proces spermatogenezy.

Z bazy prowadzonej przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) pozyskano dane na temat jakości powietrza oraz stężeń różnych zanieczyszczeń w miejscu zamieszkania badanych mężczyzn. Naukowcy skupili się na poziomie pyłów zawieszonych (mających średnicę mniejszą niż 10 mikrometrów), dwutlenku siarki, tlenku węgla i tlenków azotu w ciągu 90 dni przed pobraniem próbek (gdyż proces produkcji nowych plemników, zajmuje przeciętnie 74 dni).

W analizie uwzględniono: występowanie w przeszłości różnych schorzeń mogących mieć wpływ na jakość nasienia, jak świnka, wnętrostwo, urazy lub operacje jąder, palenie papierosów (na podstawie obecności w ślinie metabolitu nikotyny), innych elementów stylu życia oraz czynników oddziałujących na mężczyzn w miejscu pracy.

Mężczyźni mieszkający tam, gdzie poziom analizowanych zanieczyszczeń był wyższy mieli o wiele większy odsetek plemników z nieprawidłowymi zmianami w budowie. Na poziom testosteronu rzutowało z kolei stężenie pyłów zawieszonych, tlenku węgla i tlenku azotu. Nie stwierdzono z kolei związku między poziomem zanieczyszczeń a ruchliwością i liczebnością plemników.

Przy okazji dalszej pracy nad projektem zauważono również, że występuje związek pomiędzy wyższym poziomem w powietrzu pyłów zawieszonych o średnicy 2,5 mikrometra a częstszym występowaniem plemników z nieprawidłowo powielonym materiałem genetycznym.

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce jest częstym tematem jednak ta perspektywa badawcza pozwala stwierdzić, co tak naprawdę oznacza to dla zdrowia i komfortu życia mężczyzn.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Ela Makos

Autor

Ela Makos

Polecamy

Powiązane Artykuły