Mniej biurokracji na studiach

Biurokracja bywa przytłaczająca, niezależnie od tego czy doświadczamy jej w urzędzie gminy czy podczas załatwiania spraw uniwersyteckich. Już niedługo uczelnie będą się jednak musiały zmierzyć ze zmianami w prawie i zmodyfikować niektóre schematy działania

Wspomniane zmiany to efekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz kilku innych ustaw. Dzięki tym nowościom uczelnie, zarówno te publiczne, jak i prywatne, zostaną odciążone z obowiązków biurokratycznych. Chodzi tutaj szczególnie o te związane ze sprawozdaniami i składaniem oświadczeń.

Wśród zmian, które znalazły się w projekcie, jest zmniejszenie częstotliwości ocen okresowych m.in. nauczycieli akademickich, pracowników naukowych instytutów PAN i instytutów badawczych. Po zmianach takie oceny będą mogły być przeprowadzane nawet co cztery lata (dotąd – w przypadku sporej części grup tych pracowników – oceny musiały być wykonywane co 2 lata). Co więcej, odstępuje się także od konieczności ogłaszania postępowania konkursowego w przypadku awansowania nauczyciela akademickiego.

Dzięki nowelizacji uczelnie będą w znacznej części mieć możliwość tworzenia programów kształcenia, w tym opisów efektów kształcenia. Dla studentów ważne będzie jednak to, że uproszczona ma być formuła uzyskiwania kredytów studenckich. Proces ten będzie przyspieszony. Podobnie będzie ze stypendium socjalnym dla studentów, którzy bezpośrednio przed uzyskaniem pełnoletniości pozostawali w pieczy zastępczej i nie utrzymywali kontaktów z rodzicami.

Zmiany nastąpią także w przepisach dotyczących studiów doktoranckich. Zaproponowano, aby liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich była nie mniejsza niż liczba uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w jednostce prowadzącej te studia. Pojawiła się także sugestia, aby uczelnia zapewniła stypendia przynajmniej 50% przyjmowanych uczestników doktoranckich studiów stacjonarnych. W ocenie resortu nauki ma to zwiększyć odpowiedzialność uczelni za te przyjmowane na studia III stopnia osoby i zachęcić uczelnie do włączania doktorantów w badania naukowe

Nieco inaczej ma wyglądać zatrudnianie nauczycieli akademickich. Znacznie łatwiej będzie zatrudnić nauczycieli na stanowiskach profesora wizytującego i nadzwyczajnego. Rozszerzony będzie również katalog ośrodków, w których nauczyciele z placówek publicznych będą się mogli zatrudnić.

Według planu nowa ustawa ma zacząć obowiązywać 1 października 2016 r. Fragmenty dotyczące finansów wejdą w życie prawdopodobnie 1 stycznia 2017 r.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Ela Makos

Autor

Ela Makos

Polecamy

Powiązane Artykuły