#uniwersytety

Studenci chcą cyfryzacji

Choć uczelnie przeniosły do internetu część działań związanych np. z obsługą studiów, nie uprościło to dostatecznie życia studentów – oceniają przedstawiciele Niezależnego...

Coraz mniej nauczycieli akademickich

Z roku na rok liczba nauczycieli akademickich spada. Likwidowane są kolejne uczelnie niepubliczne, a kadra jest zwalniana. Nauczyciele nie znajdują zatrudnienia także...

Mniej biurokracji na studiach

Biurokracja bywa przytłaczająca, niezależnie od tego czy doświadczamy jej w urzędzie gminy czy podczas załatwiania spraw uniwersyteckich. Już niedługo uczelnie będą się...