#ŁączyNasBiznes: Grzegorz Gajda – Profesjonalizm przede wszystkim!

Grzegorz Gajda – Partner Zarządzający z Kancelarii Prawnej Baker Tilly Legal Poland to Bohater projektu #ŁączyNasBiznes. W swoim pierwszym wywiadzie opowie o rozwoju Kancelarii, jak firma poradziła sobie z tematem pandemii i co zrobić, by skutecznie prowadzić biznes.

Grzegorz specjalizuje się w doradztwie dla klientów z branży produkcyjnej, nieruchomościowej oraz energetycznej, w szczególności w doradztwie przy transakcjach M&A, nieruchomościowych oraz obsłudze procesów restrukturyzacyjnych. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo przy szeregu transakcji M&A (sell-side i buy-side) dla polskich oraz międzynarodowych przedsiębiorstw. Prowadził wiele projektów restrukturyzacyjnych, w tym o charakterze transgranicznych.

W latach 2007-2015 pracował jako Senior Associate a następnie Partner w jednej z czołowych kancelarii prawniczych, wchodząc w skład departamentu Mergers & Acquisitions oraz Corporate.

W latach 2015-2018 był Partnerem Associate w kancelarii Deloitte Legal, gdzie sprawował funkcję Head of German Desk oraz był odpowiedzialny za doradztwo transakcyjne i restrukturyzacyjne dla klientów z regionu DACH.

Grzegorz jest absolwentem Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie n. Odrą (Master of German and Polish Law) oraz stypendystą Uniwersytetu w Zurychu. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu prawa konkurencji przy Polskiej Akademii Nauk. Posługuje się biegle językiem niemieckim oraz angielskim.

Proszę opowiedzieć nam o historii Pańskiej firmy. Jak znalazł się Pan w tym miejscu zawodowym, w którym jest obecnie?

Grzegorz Gajda, Partner z Kancelarii Prawnej Baker Tilly Legal Poland: Kancelaria prawna Baker Tilly Legal Poland powstała z potrzeby zapewnienia wsparcia prawnego klientom Baker Tilly International i TPA w Polsce. Transakcje realizowane przez TPA wymagały zbudowania kompetencji prawnych, aby klient mógł uzyskać kompleksowe wsparcie od zespołu, który ze sobą doskonale współpracuje i dzięki temu potrafi lepiej dostrzec potencjał i ryzyka prawne w biznesie klienta. Chociaż znałem partnerów zarządzających TPA już od wielu lat i wcześniej pracowaliśmy nad wspólnymi projektami, formalnie dołączyłem do Baker Tilly Legal Poland w 2018 r. podejmując się zadania budowy oddziału kancelarii w Poznaniu.

Z satysfakcją muszę przyznać, że od tego czasu udało się stworzyć dynamiczny i efektywny zespół, obsługujący trudne i wymagające projekty, w tym projekty międzynarodowe. Wypracowaliśmy wiele innowacyjnych rozwiązań, które pozwalają nam skonsolidować pracę różnych obszarów, tj. podatkowego, finansowego, księgowego, czy właśnie prawnego w sposób stanowiący dla klienta jedną kompleksową usługę, która pozwala mu zająć się prowadzeniem i rozwijaniem jego biznesu.

Skąd czerpał Pan wiedzę biznesową w trakcie budowania firmy?

Rozwój kancelarii prawnej idzie w parze z odpowiedzią na potrzeby jej klientów. Kluczowe jest dobre zrozumienie biznesu klienta, ryzyk, jakie wiążą z jego działalnością, antycypacja tych ryzyk i proponowanie rozwiązań, które będą klienta wspierały w jego biznesie. Klient musi mieć poczucie, że może powierzyć kancelarii każdą kwestię prawną i uzyska profesjonalną odpowiedź wraz ze wsparciem na etapie wdrażania tego rozwiązania. Ta wiedza wynika z mojego doświadczenia zawodowego. Te zasady przekładają się również bezpośrednio na budowanie własnej firmy. Doradzając klientom, możemy obserwować sposób prowadzenia przez nich biznesu, zarządzanie ludźmi i tym samym korzystać z tej wiedzy podczas rozwoju własnej firmy.

Jak na przestrzeni lat zmieniała się branża, w której Pan działa i jaki te zmiany miały wpływ na Pańską drogę zawodową?

Doradztwo prawne ewoluuje wraz z rynkiem, potrzebami biznesu oraz wprowadzaniem nowych rozwiązań ustawowych, mających wpływ na prowadzenie biznesu w Polsce. Ustawodawca poprzez stanowione prawo kształtuje możliwe kierunki rozwoju wybranych branż, tym samym wraz z tymi zmianami konieczne są zmiany dostosowujące pracę kancelarii do nowych warunków prawnych.

Współpracując z dużym kancelariami prawnymi nauczyłem się, że prawnik musi być przede dobrze zorientowany w regulacjach prawnych dotyczących biznesu i branży klienta. Kancelaria musi też zapewnić dostępność swoim klientom 24h na dobę, w szczególności, jeśli pracuje się na międzynarodowych projektach z zespołami z różnych stref czasowych. Dodatkowo, od kilku lat obserwujemy dynamiczny rozwój LegalTech, czyli narzędzi i instrumentów z zakresu nowych technologii, które usprawniają pracę dla klientów.

Największe przeszkody, jakie stanęły na Pańskiej drodze do sukcesu, to? I druga część pytania – jak sobie Pan z nimi poradził?

W równej i zaplanowanej ścieżce rozwoju kancelarii istotna jest umiejętność wykrycia potencjalnych przeszkód, które mogą zniweczyć pracę i dotychczasowe osiągnięcia. Miałem to szczęście, że poza przeszkodami globalnymi jak pandemia, nie napotkałem istotnych trudności w pracy zawodowej. W pracy stawiam zawsze na pierwszym miejscu profesjonalną obsługę klienta i staram się łączyć zespół w tym dążeniu. Tematy prawne zawsze będą obecne w biznesie, niezależnie od tego, jakie zagrożenie stanie na przeszkodzie – budując wieloletnie zaufanie wśród swoich klientów jesteśmy w stanie przejść przez wiele trudności, także tych niespodziewanych.

Rok 2020, rok obecny i pandemia: Jak zmieniła sytuację Pańskiej firmy, sposób pracy, podejście do elastyczności i zmian?

Pandemia przyspieszyła wdrożenie zmian, które od lat były oczekiwane, ale brakowało siły, która by zmotywowała do ich wdrożenia. Praca zdalna, spotkania online, elektroniczny obrót dokumentami, odpowiednie zabezpieczenie pracy w sieci to obecnie standard. W kancelarii stosowaliśmy je w ograniczonym zakresie jeszcze przed pandemią, przy czym obecnie stanowią one podstawowe standardy naszej bieżącej pracy.

Te zmiany bardzo cieszą, ponieważ pozwalają na wykorzystanie potencjału w postaci czasu poświęcanego na dojazdy, czy obrót dokumentami w formie elektronicznej. Zmiany te zostały wprowadzone w biznesie, ale też w instytucjach publicznych, co stanowi duże usprawnienie pracy z urzędami i sądami, które są nieodłącznym elementem pracy kancelarii prawnej.

Są jakieś uniwersalne przepisy na radzenie sobie z biznesowymi trudnościami? Jeśli tak, poprosimy o kilka rad.

Trudnościom można stawić czoło wówczas, gdy ma się wokół siebie zgrany, profesjonalny zespół współpracowników, który rozumie cel i misję kancelarii w dbaniu o interesy jej klientów. Wzajemny szacunek i współpraca w komfortowej atmosferze powodują, że uwalniają się najlepsze cechy i umiejętności zawodowe, które pozwolą znaleźć sposób na przezwyciężenie różnych trudności. W zależności od rodzaju trudności trzeba też umieć cofnąć się kilka kroków, aby móc pójść we właściwym kierunku. Umiejętność krytycznej oceny podejmowanych decyzji, której wynikiem jest zmiana planu, często pozwala na uniknięcie niepotrzebnych ryzyk i trudności.

Jakie cechy i zachowania powinien reprezentować sobą skuteczny biznesman?

Podstawą jest otwarcie się na to, co niesie ze sobą nasz biznes i chęć czerpania tego, co jest potrzebne do rozwoju i do przyjemności z tej działalności. Trzeba umieć określić sobie cel, do którego się dąży i nakreślić sposób jego osiągnięcia. Na drodze do celu z pewnością pojawią się nieoczekiwane trudności, dlatego skuteczny biznesmen powinien umieć przewidzieć te ryzyka i zawczasu zastanowić się, jak je przezwyciężyć. Należy pamiętać, że nie da się skutecznie prowadzić biznesu bez zaufania pracowników i klientów. Ten element należy mieć na uwadze zawsze przy podejmowaniu decyzji w biznesie.

Gdzie młodzi przedsiębiorcy, dopiero startujący ze swoimi firmami, powinni szukać wiedzy i przykładów dobrych praktyk podczas startu z własnym biznesem?

Z mojego doświadczenia wynika, że wiedzę na temat prowadzeniu własnego biznesu warto zdobywać pracując w kancelarii i ucząc się od starszych kolegów. Wtedy jest szansa przekonać się, czy to jest kierunek, który będzie satysfakcjonujący w życiu zawodowym i w jakiej formie go realizować.

Wiedza jest bardzo ważna, ale bez doświadczenia łatwo wpaść w różne pułapki, jakie mogą towarzyszyć prowadzeniu biznesu. Warto zatem móc skorzystać z doświadczenia kolegów po fachu, aby samemu uniknąć niepotrzebnych trudności.

Co w Pańskiej pracy jest tym, co ceni Pan sobie najbardziej?

W moim zawodzie bardzo cenię sobie kontakt z biznesem z różnych branż. To daje możliwość uczestniczenia w wielu przedsięwzięciach, wspierając je od strony prawnej i patrząc jak „rosną”. Stały rozwój zapewnia możliwość poznawania biznesu klienta, wspieranie go w rozwiązywaniu jego problemów prawnych i biznesowych. To praca, w której człowiek zawsze będzie miał przed sobą nowe wyzwania i to daje ogromną satysfakcję, a jednocześnie siłę do działania.

Po więcej informacji o działalności naszego Bohatera zapraszamy tutaj:

https://bakertilly.pl/

Fot. Maciej Nowaczyk

Materiał powstał w ramach kampanii społecznej #ŁączyNasBiznes!

Michal Karas

Autor

Michal Karas

Polecamy

Powiązane Artykuły