Wzloty i upadki, czyli różnice w wynagrodzeniach

W ubiegłym roku sporo się działo w kwestii wynagrodzeń. W czasie gdy jedni cieszyli się z kolejnej podwyżki, inni narzekali na swój coraz niższy budżet. Jak kształtowały się zarobki w Polsce i na świecie w 2015 roku?

Zacznijmy jednak od samej góry, a więc od zarządów i właścicieli. Co ciekawe, w tym wypadku zauważono spadek wynagrodzeń. Zarobili oni o 2,6% mniej niż w roku 2014. Nieco lepiej mieli się natomiast specjaliści w poszczególnych branżach. Ich płace wzrosły o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Mediana wynagrodzeń zarządów wyniosła 30 569 złotych, a specjalistów 4 889 złotych, czyli o 100 złotych więcej niż w roku poprzednim. Spadek zauważono w przypadku kierowników. Zarabiali oni w 2014 roku 8 909 złotych. Inaczej było w przypadku pracowników niższych szczebli – na wszystkich poziomach mediana ich wynagrodzeń była wyższa niż w 2014 roku. Wzrosły wynagrodzenia pracowników wsparcia oraz pracowników fizycznych. Połowa przedstawicieli tych grup zarabiała odpowiednio więcej niż 3 569 złotych i 3 253 złotych.

Płace polskich pracowników i zarządów różnią się znacznie od zagranicznych. Jak pokazują badania, prezesi firm zagranicznych otrzymali w 2015 roku wynagrodzenie całkowite o 35% wyższe niż dyrektorzy w firmach polskich. Trzeba jednak przy tej ocenie wziąć pod uwagę różnicę w kapitałach zakładowych firm, a konkretnie ich pochodzenie. Firmy z polskim kapitałem wypadają tu bowiem o wiele gorzej.

Wynagrodzenia różniły się także jeżeli chodzi o wielkość badanych firm. Tutaj także warto się skupić na tych, którzy są najwyżej w hierarchii, a więc na zarządach i władzach firm. Na ich przykładzie widać dobrze tę dysproporcję pomiędzy organizacjami różnej wielkości. Wynagrodzenia w małych firmach były o około 7 tysięcy niższe niż w przypadku firm średnich. Na niższych szczeblach hierarchii nie zaobserwowano już tak znaczących różnic, jednak tendencja, że im większa firma tym większe wynagrodzenia utrzymywała się na każdym szczeblu.

Źródło: Wynagrodzenia.pl

Ela Makos

Autor

Ela Makos

Polecamy

Powiązane Artykuły