W grupie siła

Nie od dziś wiadomo, że łatwiej się pracuje, gdy obok mamy kogoś, kto nam pomoże w razie potrzeby. Nie wszyscy są jednak tak optymistycznie nastawieni do współpracy międzyludzkiej 

Zacznijmy jednak od tych, którzy cenią sobie obecność innych i ich pomoc. To stanowisko popiera 81% ankietowanych Polaków. Twierdzą oni, że w ten sposób można osiągnąć o wiele więcej. We wspomniany układ sił nie wierzy jednak 9% mieszkańców naszego kraju. Według nich oglądanie się na innych to tylko marnowanie czasu. Co dziesiąty badany nie potrafi się z kolei ustosunkować do tego problemu. Warto zauważyć, ze wiara we współpracę z roku na rok jest coraz większa. Nie da się jednak pominąć tego, że wzrasta ona również wraz z poziomem wykształcenia. Spada natomiast wraz z wiekiem.

Taki rozkład sił nie jest jednak stały. Wszystko zależy bowiem od tego w kontekście jakiej sytuacji mówimy o wzajemnej współpracy. Polacy są znacznie bardziej sceptyczni w ocenach wzajemnej współpracy, gdy mówimy o jej wykorzystaniu do rozwiązywania problemów swojego środowiska, osiedla, wsi, miasta lub potrzebujących.

Kiedy już ocenimy innych warto zastanowić się nad tym jak my postępujemy. Aby uniknąć pytań wprost o nasze zaangażowanie, twórcy badania zdecydowali się pytać o współdziałanie na czterech płaszczyznach. Pytali oni czy badani znają osoby spoza swojej rodziny, którym byliby gotowi pożyczyć coś wartościowego, pomóc w pracy na rzecz najbliższego otoczenia, aktywnie pomagać w zostaniu posłem lub radnym bądź wspólnie prowadzić działalność gospodarczą. Większość Polaków (64%) faktycznie zna osoby spoza rodziny, którym byłaby gotowa pożyczyć jakąś wartościową rzecz, np. samochód. Ponad połowa z nas deklaruje również, że byłaby w stanie pomóc komuś, kto nie jest spokrewniony w dobrowolnej i nieodpłatnej pracy na rzecz potrzebujących lub swojej okolicy zamieszkania.

Generalizując, w kontekście wszystkich badanych tematów gotowość podjęcia współpracy rośnie wraz z poziom wykształcenia. Ważne są też warunki materialne respondenta. Co istotne, brak gotowości do współpracy w którejkolwiek z dziedzin zdecydowanie najczęściej zgłaszają najstarsi respondenci (43%) oraz ankietowani określający warunki materialne swojego gospodarstwa domowego jako złe (41%).

Choć te ostatnie wnioski wydają się nie być zbyt krzepiące to w gruncie rzeczy Polacy coraz częściej zauważają w swoim otoczeniu osoby, które z chęcią pomagają bezinteresownie innym. Co ważne, o wiele częściej oni sami angażują się w niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują.

Źródło: CBOS

Ela Makos

Autor

Ela Makos

Polecamy

Powiązane Artykuły