Naukowcy z dofinansowaniem

Ponad 22 mln zł otrzymają naukowcy na realizację badań i współpracę z przedsiębiorcami w programie TANGO. W drugiej edycji wsparcie otrzyma 26 projektów naukowych. Dofinansowanie będzie przeznaczone m.in. na ubiór ochronny dla noworodków czy czujnik wilgotności i zasolenia gleby

TANGO to wspólne przedsięwzięcie Narodowego Centrum Nauki (NCN) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), mające na celu ułatwienie jednostkom naukowym wprowadzanie na rynek nowoczesnych technologii, produktów i usług oraz wzmocnienia współpracy naukowców z przedsiębiorcami. W drugiej edycji konkursu dofinansowanie w wysokości prawie 22 mln zł otrzyma 26 najlepszych spośród 119 zgłoszonych projektów.

Wsparcie zostanie przeznaczone m.in. na nowatorską technologię oczyszczania środowisk wodnych; nowoczesny ubiór ochronny dla noworodków urodzonych przedwcześnie; czujnik wilgotności i zasolenia gleby.

– Chcąc wzmacniać konkurencyjność naszej gospodarki, musimy stawiać nie tylko na jakość prowadzonych badań, ale także na efektywność transferu wiedzy z nauki do przemysłu. Możliwość weryfikacji potencjału rynkowego na wczesnym etapie badań to często czynnik decydujący o sukcesie nowej technologii, produktu czy usługi w przyszłości. W konkursie TANGO wyłaniamy najlepsze, ambitne projekty naukowe, dążąc wspólnie z NCN do jak najbardziej efektywnego wspierania, a zarazem wykorzystania potencjału polskiej nauki – mówi dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Maciej Chorowski.

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Zbigniew Błocki zauważa, że TANGO to wyjątkowy program grantowy pozwalający na przeprowadzenie pełnego procesu badawczego, od etapu badań podstawowych, przez prace stosowane, z perspektywą faktycznego wdrożenia technologii w przemyśle. – Nagrodzone projekty pokazują, że prawdziwie innowacyjna gospodarka ma swoje korzenie w nauce, w badaniach, które często wcale nie są prowadzone z myślą o komercyjnym zastosowaniu, ale przez rozwijanie naszej wiedzy stwarzają nieznane dotąd możliwości – mówi dyrektor NCN.

W programie TANGO wnioski oceniane były w dwóch etapach przez zespoły ekspertów NCN i NCBR. O środki finansowe w wysokości nawet 1,15 mln zł mogły się ubiegać jednostki naukowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk, centra naukowe uczelni, jak również indywidualni naukowcy. W przypadku zakwalifikowania projektu do realizacji fazy badawczej (B+R) wymagane będzie wniesienie przez przedsiębiorcę zainteresowanego wynikami prac wkładu własnego w wysokości minimum 15 proc. wartości wsparcia otrzymanego na zadania badawcze.

W ramach I konkursu TANGO, rozstrzygniętego w lutym 2015 roku, realizowanych jest 51 projektów, dotyczących m.in.: wprowadzenia na rynek nowego systemu HydroProg służącego do wczesnego ostrzegania o zagrożeniach hydrologicznych; opracowania technologii ekologicznej produkcji owoców jagodowych czy badania nad innowacyjnymi aptamerami DNA przeznaczonymi do oczyszczania białek rekombinowanych.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Karol Pisarski
Polecamy

Powiązane Artykuły