Innowatorzy tworzą dla seniorów

Miłośnicy innowacji mają szansę na to, aby się wykazać. Do końca lutego trwa konkurs Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, „Generator Innowacji. Sieci wsparcia.” – poszukiwani są innowatorzy, którzy zmienią życie seniorów na lepsze

Na standard życia osób starszych może wpłynąć każdy z nas. Nowe możliwości ku temu daje również Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, które w grudniu 2016 roku ogłosiło konkurs na nowatorskie rozwiązania, które pozwolą seniorom dłużej uczestniczyć w życiu społecznym i żyć lepiej. Co więcej, mają być one pomocne także dla opiekunów osób starszych, a więc dać im wytchnienie w codziennych obowiązkach.

Ci, którzy pokuszą się o stworzenie najlepszego projektu otrzymają oczywiście odpowiednią pomoc przy realizacji przedsięwzięcia. Mogą oni liczyć na wsparcie ekspertów, promocję, dotację na testowanie rozwiązań, udział w targach czy warsztatach, indywidualne zajęcia z tutorem oraz wsparcie finansowe na dopracowanie innowacji.

Projekty mogą być różne i dotyczyć odmiennych poziomów rozwoju. Ważne, aby prowadziły do powstania nowych lub ulepszenia istniejących produktów, narzędzi lub usług, sposobów organizacji czy modeli działania możliwych do upowszechniania na szerszą skalę. Ważne, by odpowiadały na społeczne wyzwania związane ze starością, łączyły w niestandardowy sposób lokalne zasoby z potrzebami osób starszych lub ich opiekunów, tworzyły i wzmacniały więzi społeczne oraz szanowały podmiotowość osób starszych.

Wspomniane Towarzystwo od wielu lat pracuje na rzecz osób starszych. Realizuje m.in. projekt „Seniorzy w akcji”, w którym wspiera jednorazowe pomysły na poprawę jakości życia seniorów w lokalnej społeczności. Tym razem postanowiło pójść o krok dalej. Grupa ekspertów „ę” rozpoczyna rekrutację do projektu „Generator innowacji. Sieci wsparcia”, w którym szuka sprytnych, nieistniejących do tej pory w Polsce rozwiązań mogących w dłuższej perspektywie poprawić jakość życia seniorów i ich opiekunów. Seniorom – usprawnić codzienne funkcjonowanie, umożliwiając pełniejsze, bardziej aktywne przeżycie starości. Opiekunom – ułatwić pracę tak, by zapobiec przeciążeniom i umożliwić łączenie opieki z aktywnością zawodową.

Źródło: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

Edyta Nowicka
Polecamy

Powiązane Artykuły