Dla kogo Inkubator Innowacyjności?

Inkubatory Innowacyjności+ czekają na najlepsze konsorcja i pojedynczych wnioskodawców. Liczyć się będą badania naukowe i prace rozwojowe poszczególnych podmiotów. Wybrani mogą dostać nawet 3 mln zł

Program Inkubator Innowacyjności+ ma stanowić wsparcie dla procesów zarządzania wynikami badań naukowych i pracami rozwojowymi, zwłaszcza w zakresie komercjalizacji. Dzięki niemu ułatwiona ma być promocja osiągnięć naukowych. Co więcej, pozwoli on również na zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocni współpracę pomiędzy dwoma różnymi środowiskami, a więc tym naukowym i gospodarczym.

Inkubator zakłada dofinansowanie uczelni oraz utworzonych przez nie spółek celowych, które mogą też utworzyć konsorcja. Dla nich też przygotowano specjalną premię, a to oznacza, że ich dofinansowanie może dzięki programowi wynieść nawet 3 mln zł. Pojedynczy wnioskodawcy mogą się natomiast spodziewać maksymalnie 2 mln zł.

Uzyskanie dofinansowanie zależne będzie natomiast od wielu warunków. Wśród wymagań znaleźć możemy np. zgłoszenie co najmniej 15 wynalazków lub wzorów użytkowych, krajowych lub zagranicznych, a także skomercjalizowanie co najmniej 10 technologii czy utworzenie co najmniej jednej spółki spin off. Warunkiem jest również zapewnienie wkładu własnego, który nie będzie mniejszy niż 20 proc. wnioskowanej kwoty.

Zaraz po otrzymaniu dofinansowania każdy z podmiotów ma obowiązek utworzyć radę lub komitet inwestycyjny. Tak powstały organ będzie zajmował się monitorowaniem i ewaluacją działań realizowanych w ramach projektu, których czas trwania nie może przekroczyć 31 stycznia 2019 r.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Edyta Nowicka
Polecamy

Powiązane Artykuły