Ustrój idealny

Nie jest łatwo znaleźć ustrój, który byłby idealny pod każdym względem.Trudno nazywać perfekcyjnym również demokrację. Jak oceniają ją jednak Polacy, co im się w niej podoba, a czego nie mogą znieść?

Odkąd badane jest nastawienie Polaków do demokracji, a więc od początku lat 90., większość społeczeństwa niezmiennie uważa, że ma ona przewagę nad wszelkimi innymi formami rządów. Przekonanie to wydaje się mocno ugruntowane, o czym świadczy stabilność opinii na ten temat. Właściwie od stycznia widoczne jest również ciągłe umacnianie się postaw prodemokratycznych. Pogląd o przewadze demokracji nad innymi formami rządów podziela niemal siedmiu na dziesięciu badanych (69%), natomiast nie zgadza się z nim niespełna jedna piąta (18%). Od listopada ubiegłego roku niezadowoleni z jej jakości górują jednak liczebnie nad zadowolonymi.

Trzeba zauważyć, że równocześnie spada krytycyzm wobec rządów niedemokratycznych, choć warto podkreślić, że nadal utrzymuje się on na relatywnie wysokim poziomie. Obecnie niemal co drugi Polak jest przeciwny rządom niedemokratycznym (47%), natomiast ze stwierdzeniem, że czasami mogą być one lepsze od demokratycznych, zgadza się co trzeci (33%).

Z opinią, że w niektórych sytuacjach rządy niedemokratyczne mogą być lepsze od demokratycznych, znacznie częściej niż inni zgadzają się najmłodsi ankietowani. Są to przede wszystkim mieszkańcy małych miast (do 20 tys. ludności). Typowy przeciwnik tej opinii ma natomiast od 45 do 54 lat i mieszka w największych w Polsce aglomeracjach. Jest również znacznie lepiej wykształcony, może się pochwalić większym dochodem per capita, a także utrzymuje lewicowe poglądy.

Coraz mniej osób odnosi się do kwestii demokracji w sposób obojętny. Poziom alienacji politycznej, a więc odsetek obywateli twierdzących, że nie ma dla nich znaczenia to, czy rządy w kraju są demokratyczne czy niedemokratyczne, jest obecnie najniższy (28%) w historii badań. Jednocześnie rejestrowana jest rekordowo liczna grupa osób, którym nie jest to obojętne (63%). Obecnie poziom alienacji politycznej jest najniższy w ostatnim ćwierćwieczu.

Źródło: CBOS

Ela Makos

Autor

Ela Makos

Polecamy

Powiązane Artykuły