UJ najlepszym uniwersytetem

Uniwersytet Jagielloński zajął pierwsze miejsce w XXI Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020. Na drugim miejscu uplasował się Uniwersytet Warszawski, a na trzecim Politechnika Warszawska. Wśród uczelni niepublicznych wygrała Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Opublikowane w piątek zestawienie przygotowała Fundacja Edukacyjna Perspektywy pod nadzorem Kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera. Obejmuje ono cztery rankingi: Ranking Uczelni Akademickich, Ranking Uczelni Niepublicznych, Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych oraz Ranking Kierunków Studiów.

Pierwsze miejsce w Rankingu Uczelni Akademickich zajął Uniwersytet Jagielloński, uzyskując 100 proc. we wskaźniku rankingowym. Drugą pozycję zajął Uniwersytet Warszawski (wskaźnik rankingowy 95,6), a trzecią Politechnika Warszawska (wskaźnik rankingowy 78,9). Czwarte miejsce zajęła Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, zaś piąte Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na kolejnych miejscach znalazły się: Politechnika Wrocławska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Wrocławski i Pomorski Uniwersytet Medyczny.

W Rankingu Uczelni Niepublicznych ponownie wygrała Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Drugie miejsce zajął SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, a trzecie Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.

Na szczycie Rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych znalazła się Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Drugie miejsce zajęła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, a trzecie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Ostatni z rankingów – Ranking Kierunków Studiów – obejmuje rekordową liczbę 70 najpopularniejszych kierunków studiów, w tym Ranking Studiów Inżynierskich i Ranking Studiów Medycznych. Jak informują twórcy zestawienia, przygotowanie tegorocznego Rankingu Kierunku Studiów wymagało od kapituły i analityków z Działu Rankingów „Perspektyw” szczególnego wysiłku, związanego z nowymi zasadami funkcjonowania uczelni wprowadzonymi ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z lipca 2018 roku.

„Nasz Ranking kierujemy do maturzystów, którym pomaga w wyborze najlepszego kierunku i uczelni. Jest on także potrzebny polskiemu środowisku akademickiemu, dla którego jest swego rodzaju ‚lustrem’. Widać w nim sukcesy, ale również niedociągnięcia, które trzeba poprawić” – mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, inicjator rankingu, cytowany w prasowym komunikacie.

Ranking Perspektyw uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał dydaktyczny, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie.

Pełne wyniki są dostępne pod adresem: www.ranking.perspektywy.pl

PAP – Nauka w Polsce, Ewelina Krajczyńska, ekr/ agt/

Fot. PAP/Fotolia

Michal Karas

Autor

Michal Karas

Polecamy

Powiązane Artykuły