#polityka

Ekstremizm w sieci się nie ukryje…

Techniki informatyczne pozwalają skutecznie odróżniać treści ekstremistyczne od treści neutralnych publikowanych w sieci – udowodnił w swojej pracy doktorskiej Bartłomiej Balcerzak. Opracował...

Mniej nierówności

Nierówności pomiędzy ludźmi mogą być zgubne. Przez nie pogłębiają się i tworzą nowe konflikty, z którymi trudno sobie poradzić. Co w tej...