#cyfryzacja

Studenci chcą cyfryzacji

Choć uczelnie przeniosły do internetu część działań związanych np. z obsługą studiów, nie uprościło to dostatecznie życia studentów – oceniają przedstawiciele Niezależnego...