Szefowa zamiast szefa

To, jak prowadzona jest dana firma może zależeć m.in. od płci zarządzającego. Mężczyźni zazwyczaj kojarzeni są z władzą i statusem, natomiast panie z porządkiem i kontrolą. Jak spoglądamy na szefostwo?

Każdy szef to inny zestaw cech, które są dla niego charakterystyczne. Można jednak zauważyć pewne prawidłowości pomiędzy mężczyznami i kobietami. Panie, poza porządkiem i kontrolą, na które wskazuje 57% ankietowanych, cechuje jeszcze wiedza czy też większa pasja i zaangażowanie. Dopiero kolejne miejsce zajmuje władza i status, które są typowe w przypadku oceny panów. Respondenci wskazują również na pomysłowość i zaufanie w stosunku do kobiet, odwagę oraz opiekę.

Badani oceniając mężczyzn zwracali uwagę przede wszystkim na atrybut władzy (65%). Wskazują na niego uwagę szczególnie kobiety (71%). Kolejne miejsca wśród najbardziej widocznych cech mężczyzn w rolach szefów znajdziemy też porządek i kontrolę, choć tę cechę przypisują sobie najczęściej sami mężczyźni. W dalszej kolejności mamy również wiedzę, odwagę czy zwycięstwo, na które zwracają uwagę zazwyczaj panie. Do tego wszystkiego dołączana jest często prostota, która wydaje się być również charakterystyczna dla panów.

W trakcie badania respondenci mieli również wskazać błędy, które często zdarzają się kobietom-szefom. Wskazano tu m.in. emocjonalny styl zarządzania (47%). W takim samym stopniu zwracają na to uwagę kobiety i mężczyźni. Na drugim miejscu znajdują się: niska odporność na stres (39%), zbyt duża drobiazgowość (39%) oraz tendencja do wyolbrzymiania problemów (39%).  Co czwarty respondent (21%) wskazał na brak wiary w siebie. Mężczyznom zdarza się zaś wytykanie błędów podwładnym (31%). Są też bardziej zorientowani na wynik, niż na relacje z ludźmi (29%). Bez względu na płeć szefom zdarza się przedkładać pracę nad życie prywatne.

Dyskusje na temat przełożonych podejmowane w internecie dotyczą głównie mężczyzn-szefów. Stanowią one około 80% wszystkich publikacji. Mężczyźni są w nich najczęściej utożsamiani są z postacią prezesa firmy, członkiem zarządu albo inną osobą, która zajmuje wysokie miejsce w hierarchii.

Wydźwięk komunikacji w stosunku do obu płci jest w dużej mierze neutralny (w stosunku do mężczyzn 53% komentarzy, w stosunku do kobiet 48%), jednak w stosunku do kobiet wystąpiło więcej publikacji o zabarwieniu negatywnym (30%, odp. dla mężczyzn 20%). Tak więc jeśli piszą o kobietach szefach, to niestety nieco częściej źle niż dobrze.

Dodatkowo można zaobserwować następującą prawidłowość: częściej komentowane są w sieci sytuacje związane z przełożonym, jeśli jest on tej samej płci, co autor wpisu. To oznacza, że kobietom częściej towarzyszą w pracy nie do końca pozytywne emocje w stosunku do swojej przełożonej.                 

Źródło: IQS

Karol Pisarski
Polecamy

Powiązane Artykuły