Szczere badania w firmie

Nie wszystkie badania w firmie łatwo jest poprowadzić. Wynika to przede wszystkim z wielu delikatnych aspektów, których mogą one dotyczyć, a i nie zawsze są pozytywnie traktowane przez pracowników. Co znajduje się w grupie tych trudnych aspektach i jak sobie z nimi poradzić?

Są takie badania, których świadome firmy nie lubią przeprowadzać. Wiedzą one bowiem, że mogą się spotkać z oporem pracowników. Te trudne tematy, o których mowa to przede wszystkim zaangażowanie w pracę, motywacja zawodowa, opinie i oczekiwania wobec wynagrodzenia, ocena kompetencji menadżerów czy mobbing. Badanie tych zagadnień jest wyjątkowo wrażliwe na wpływ trudnych do przewidzenia czynników zniekształcających wyniki.

Zabierając się za takie badania musimy wiedzieć, że pracownicy mogą nie mówić nam prawdy. Istnieje również ryzyko wystąpienia obiektywnych trudności w udzieleniu zgodnych z prawdą odpowiedzi. Często zdarza się również, że w przeprowadzeniu badań nie pomaga konstrukcja scenariusza czy okoliczności, w jakich przeprowadzane jest badanie. Mogą one zwyczajnie nie sprzyjać koncentracji czy poczuciu poufności.

Rolą osoby przygotowującej badanie jest dołożenie wszelkich starań do tego, aby pracownicy się otworzyli i przekazali informacje zgodnie z prawdą. Pomocne w tym są kompetencje interpersonalne i językowe oraz dobra znajomość samej organizacji. Jednak najbardziej trafne i użyteczne dane zagwarantować może tylko bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, a także znajomość metodologii badań społecznych.

Przygotowując badania możemy obrać złe założenia. Zdarza się, że pracodawcy myślą, iż nie będą mieli problemów z odpowiadaniem na nasze pytania oraz chętnie i otwarcie ujawnią swoje prawdziwe opinie. Trzymają się tej wersji, ponieważ znacznie upraszcza im ona życie. To, czego chcemy się dowiedzieć po prostu ubieramy w ładnie brzmiące pytania i zestawiamy je w formie ankiety.

Po zebraniu ankiet od respondentów przeliczamy i analizujemy wyniki, które napawają nas dużą satysfakcją. Dowiadujemy się, że 99% pracowników jest maksymalnie zaangażowanych w swoje obowiązki. Niemal wszyscy opuszczają biuro ze smutkiem na twarzy, i to tylko jeśli muszą, a za najważniejszy cel swojego życia uważają dynamiczny rozwój naszej firmy. Mimo, że według zrealizowanego właśnie badania wszyscy pracują „na najwyższych obrotach”, zarząd ciągle skarży się na spadające wskaźniki produktywności. Jaki z tego wniosek? Zarząd musi mieć nierzetelne dane! Niestety, prawda jest inna. To nasze badanie, bazując na niepoprawnych założeniach, dostarczyło wyniki wprawiające w zadowolenie HR, ale przy tym oderwane od rzeczywistości i niesprzyjające konstruktywnej pracy nad rozwojem firmy.

Jest jednak i inna droga. Bardziej wymagająca, lecz jednocześnie bardziej efektywna. Możemy od samego początku podejść do badania nieco mniej optymistycznie, ale racjonalnie i koncentrując się na zdobyciu jak najbardziej trafnych i użytecznych wniosków. W takiej sytuacji założymy, że na wyniki rzutuje nie tylko obiektywna rzeczywistość, ale również liczne czynniki postronne, które wpływają na sposób udzielania odpowiedzi przez pracowników. Naszym zadaniem stanie się wtedy dołożenie wszelkich starań, aby ułatwić lub nawet umożliwić respondentom udzielenie odpowiedzi jak najwierniej odzwierciedlających ich prawdziwe postawy. To, którą drogę wybierzemy zależy jednak wyłącznie od nas.

Źródło: Wynagrodzenia.pl (http://wynagrodzenia.pl/t/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen-np)

Karol Pisarski
Polecamy

Powiązane Artykuły