Sposób na oszczędne korzystanie z wody

Prototyp systemu wspomagającego efektywne korzystanie z wody i zarządzanie jej zużyciem w gospodarstwie domowym m.in. za pomocą aplikacji – to jeden z rezultatów zakończonego właśnie międzynarodowego projektu, w którym udział wzięli naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego

Projekt badawczy, dofinansowany ze środków unijnych, realizowano trzy lata. Prowadziły go wspólnie uczelnie, jednostki badawcze i przedsiębiorstwa z pięciu europejskich krajów. Koordynatorem prac był Uniwersytet Śląski.

Przedsięwzięcie składało się z kilku modułów, dotyczących opracowania systemu wspomagania decyzji w zarządzaniu zasobami wodnymi na poziomie miejskim i pojedynczych gospodarstw domowych, symulacyjnego programu tzw. elastycznych cen wody oraz stworzenia platformy społecznościowej.

Według kierownik projektu dr Ewy Magiery z Instytutu Informatyki UŚ, celem projektu było nie tyle opracowanie rozwiązań mających stricte wspomagać oszczędzanie wody – co nauczenie, jak efektywnie korzystać z niej np. w gospodarstwach domowych.

„Nie możemy powiedzieć: zużywajmy mniej wody, bo czasami tego się nie da zrobić. Mamy takie miejsca, jak np. laboratoria, szpitale, w których nie można zejść poniżej pewnej wartości wykorzystania wody. Tak samo w sytuacji, kiedy np. uczymy dzieci regularnie myć ręce – to nie można tego robić w zbyt małej ilości wody” – powiedziała PAP Magiera.

Można jednak – w jej ocenie – zmienić pewne nawyki korzystania z wody, a przez to przyczynić się do zmniejszenia jej zużycia podczas niektórych czynności. Do tego posłużyć może proponowany przez badaczy prototyp systemu. Polega on na zamontowaniu w różnych miejscach gospodarstwa domowego liczników/czujników przepływu wody. Pochodzące z nich informacje o rzeczywistym zużyciu są przetwarzane i przekazywane użytkownikowi za pomocą aplikacji.

Dzięki różnego rodzaju wykresom użytkownik nie tylko widzi, ile wody zużywa w konkretnych czynnościach, takich jak kąpiel, toaleta czy pranie, ale też może otrzymywać wskazówki, jak oszczędniej to robić. Możliwe jest także korzystanie z funkcji dziennika, która umożliwia monitorowanie ilości zużycia wody przez konkretną osobę.

W pilotażu w ramach projektu wzięło udział 40 gospodarstw domowych, w tym 20 z Sosnowca. Zebrane w ten sposób dane przedstawiały zużycie wody całej rodziny lub – dzięki dodatkowym rozwiązaniom w aplikacji – pojedynczych jej członków.

„Na początku mieliśmy duże wątpliwości, czy ludzie w ogóle będą chcieli tego typu informacje nam przekazywać. Okazało się, że tak; mało tego, po zakończeniu pilotażu wykonaliśmy ankietę w 10 mieszkaniach i większość z uczestników stwierdziła, że gdyby miała możliwość korzystania z takiego oprogramowania – w przypadku wody i prądu – byłaby zainteresowana” – podkreśliła Magiera.

Prototyp tego systemu jest już gotowy. Badacze liczą, że dzięki zainteresowaniu np. przedsiębiorstw wodociągowych oprogramowanie mogłoby być dopracowane, a następnie wdrożone. „Myślę, że ten system nie tylko dla wody, ale i prądu, spotkałby się z dużym zainteresowaniem. Zaletą naszego systemu jest to, że nie angażujemy za bardzo użytkownika. On dostaje informację i następnie może podjąć jakieś działania, choć wcale nie musi, natomiast w pełni kontroluje swoje zużycie wody” – wskazała.

Wyniki pilotażu zostały wykorzystane m.in. w publikacjach naukowych. Wśród pozostałych rezultatów projektu znalazł się także prototyp systemu wspomagania decyzji zarządzania zasobami wodnymi na poziomie miejskim oraz symulacyjny program dla tzw. elastycznych cen wody (chodzi o wskazanie zależności pomiędzy wielkością konsumpcji a ceną wody).

Powstała ponadto platforma społecznościowa (www.watersocial.org), której użytkownicy m.in. w formie różnych gier mogą się dowiedzieć, jak zmieniać nawyki, by efektywniej, a tym samym oszczędniej korzystać z wody. Strona w polskiej wersji językowej ma być jeszcze dopracowana.

Zakończony właśnie projekt nosił nazwę: ISS-EWATUS – „Integrated support system for efficient water usage and resources management” („Zintegrowany system wspomagający efektywne wykorzystanie i zarządzanie zasobami wodnymi”). Trwał od 1 lutego 2014 r. do 31 stycznia br. Podsumowano go podczas dwudniowego spotkania w Katowicach.

Źrodło: PAP – Nauka w Polsce, Agnieszka Kliks-Pudlik

Ela Makos

Autor

Ela Makos

Polecamy

Powiązane Artykuły