Raport specjalny: Kto najbardziej narażony na powikłania?

W mass mediach wiele jest komunikatów do starszych osób, by szczególnie na siebie uważały w związku ze zwiększonym ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby wywoływanej przez nowego koronawirusa. I słusznie! Takich grup ryzyka jest jednak więcej. Dowiedz się, kto się w nich znajduje.

Wiedza na temat nowego koronawirusa SARS-CoV-2 i wywoływanej przez niego choroby układu oddechowego o nazwie COVID-19 jest ciągle niewystarczająca, ale specjaliści zdążyli już stwierdzić, kto jest najbardziej narażony na rozwinięcie się ciężkiej postaci choroby.

Okazuje się, że oprócz seniorów, w grupach podwyższonego ryzyka są także osoby zmagające się z różnymi chorobami przewlekłymi.

Konkretnie, międzynarodowi eksperci wskazali, że ryzyko ciężkiego przebiegu zakażenia nowym koronawirusem zwiększają takie choroby jak:

– Cukrzyca (zwłaszcza nieleczona lub słabo kontrolowana)

– Choroby układu sercowo-naczyniowego (np. choroba wieńcowa, niewydolność serca)

– Nadciśnienie tętnicze

– Choroby neurologiczne

– Choroby nowotworowe

– Astma

– Ciężkie, przewlekłe choroby płuc

– Zaawansowana niewydolność ważnych narządów (np. wątroby czy nerek)

Na to, że pacjenci zmagający się z tymi chorobami są w grupach ryzyka wpływają m.in. specyficzne, fizjologiczne mechanizmy tych schorzeń, jak też wynikająca z nich obniżona odporność.

Ryzyko ciężkiego przebiegu zakażenia nowym koronawirusem jest oczywiście tym wyższe, im więcej chorób przewlekłych występuje u danego pacjenta. Zatem najbardziej zagrożeni są pacjenci z tzw. wielochorobowością. Dlatego specjaliści apelują do wszystkich osób przewlekle chorych, by nie zaprzestawały terapii i nie modyfikowały na własną rękę schematu przyjmowanych leków.

W tym kontekście warto dodać, że poza wspomnianymi wyżej przypadkami, osłabioną odporność, a przez to i większe ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, mają również:

– osoby przyjmujące leki immunosupresyjne (np. biorcy przeszczepów, osoby z chorobami autoimmunologicznymi),

– osoby niedożywione (np. z powodu zaburzeń wchłaniania, anoreksji lub stosowania restrykcyjnych diet eliminacyjnych),

– osoby po poważnych zabiegach operacyjnych,

– a także osoby przewlekle nadużywające alkoholu, palące papierosy i zażywające narkotyki.

Wszystkie wymienione wyżej osoby powinny zatem szczególnie mieć się na baczności, a więc szczególnie uważnie dbać o higienę, przestrzegać zaleceń dotyczących kwarantanny czy izolacji, a także dbać o swoją ogólną kondycję. Takie osoby powinny też zostać w czasie epidemii otoczone szczególną opieką ze strony bliskich lub odpowiednich służb, dzięki czemu mogą ograniczyć wychodzenie z domu do minimum.

Przypomnijmy, że osoby samotne mogą zwrócić się o pomoc w codziennych sprawunkach m.in. do lokalnych ośrodków pomocy społecznej.

Na pocieszenie dodajmy, że zachorowania na COVID-19 są bardzo rzadkie wśród dzieci, a zdecydowana większość zakażonych (80 proc.) przechodzi infekcję łagodnie, jak przeziębienie. Tym bardziej nie powinny się jednak one stykać z ludźmi będącymi w grupach ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19, niezależnie od ich wieku, ponieważ mogą ich zarazić.

Wiktor Szczepaniak, zdrowie.pap.pl, Redakcja

Rys. Krzysztof „Rosa” Rosicki

Źródła:

Światowa Organizacja Zdrowia

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób – ECDC

Michal Karas

Autor

Michal Karas

Polecamy

Powiązane Artykuły