Popularyzator Nauki 2020 – trwa 16. edycja konkursu. Zapraszamy

Do 26 października można wysyłać zgłoszenia w konkursie Popularyzator Nauki. Mogą brać w nim udział osoby, zespoły oraz instytucje, które w rzetelny i przystępny sposób opowiadają o nauce i zachęcają innych do odkrywania, jak działa świat.

Konkurs Popularyzator Nauki organizowany jest już po raz 16. przez portal Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem konkursu jest uhonorowanie osób, zespołów i podmiotów instytucjonalnych, które popularyzują naukę wśród Polaków.

Nagrody otrzymują ci, którzy przybliżają najnowsze wyniki badań naukowych, a także pomagają innym bliżej poznać i lepiej zrozumieć obecne dookoła zjawiska.

Zgłoszenia można nadsyłać do 26 października 2020 godz. 24:00.

Tytuł Popularyzatora Nauki 2020 przyznawany jest nie tylko za aktywność realizowaną przez kandydata w bieżącym roku, ale za całokształt działań. Z powodu epidemii wywołanej przez koronawirusa wiele działań popularyzatorskich, przewidzianych na 2020 r., nie mogło przebiegać tak, jak było to zaplanowane. To jednak nie musi być przeszkodą, by zgłosić kandydaturę w konkursie. W zgłoszeniu należy bowiem wskazać cały dorobek popularyzatorski kandydata (powinien on obejmować co najmniej dwa lata).

Działalność kandydatów oceni Kapituła złożona z popularyzatorów nauki, przedstawicieli środowiska naukowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz serwisu Nauka w Polsce.

Podczas oceny wniosków kapituła zwraca uwagę m.in. na oryginalność działań, dojrzałość inicjatyw i ich oddolność.

Spośród wszystkich zgłoszeń kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera wybierze laureata Nagrody Głównej. To najbardziej prestiżowe w konkursie wyróżnienie przyznane zostanie osobie, zespołowi albo instytucji, która promuje naukę wyjątkowo twórczo i skutecznie.

Przyznane też będą nagrody w kategoriach: Naukowiec, Animator, Zespół, Instytucja oraz Media.

W kategorii Naukowiec – która od lat cieszy się w konkursie największą popularnością – rywalizować mogą osoby co najmniej ze stopniem doktora, będące np. pracownikami naukowymi albo nauczycielami akademickimi. Jak zwykle w tej kategorii przyjmowane będą zgłoszenia naukowców, którzy popularyzują naukę wśród osób niezwiązanych z ich dziedziną (nie wystarczy więc, by wykładowca popularyzował wiedzę wśród swoich studentów lub brał udział w branżowych konferencjach naukowych).

Z kolei w kategorii Animator mogą się zgłaszać osoby nieposiadające stopni ani tytułów naukowych. To szansa dla aktywnych studentów i doktorantów, a także pracowników administracyjnych uczelni i osób niezwiązanych z instytucjami naukowymi.

W kategorii Zespół szansę na nagrodę mają grupy osób wspólnie popularyzujących naukę, które niekoniecznie identyfikują się z jedną, określoną placówką. Mogą to być np. osoby realizujące wspólnie projekty popularnonaukowe albo zespoły działające ponad granicami administracyjnymi instytucji naukowych. Mogą to być również koła naukowe albo grupy znajomych czy internautów wspólnie promujących naukę.

Kategoria Instytucja powstała z myślą o instytucjach naukowych, pozanaukowych oraz przedsiębiorstwach. Dzięki niej osiągnięciami w promocji nauki będą mogły się pochwalić np. instytuty badawcze, jednostki uczelni, konsorcja, organizacje pozarządowe, centra nauki czy prywatne firmy.

O nagrodę w kategorii Media mogą z kolei zawalczyć dziennikarze, media czy redakcje. W tej grupie kandydować mogą też internauci tworzący przekazy popularnonaukowe – np. blogerzy, twórcy fanpejdżów i stron internetowych.

W czasie czytania zgłoszeń kapituła konkursu będzie zwracała uwagę m.in. na oryginalność działań, dojrzałość inicjatyw i ich oddolność.

Do konkursu zgłaszać się mogą również kandydaci, którzy dostali nagrodę w poprzednich latach (w zgłoszeniu oceniane będą jednak tylko te działania, które nie były już wcześniej nagrodzone.

Regulamin konkursu przewiduje możliwość zgłaszania kandydatów, którzy byli już w przeszłości laureatami. Wielu z nich mogło bowiem po zdobyciu nagrody wypracować nowy dorobek popularyzatorski, zasługujący na ponowne wyróżnienie.

Jak co roku przy okazji konkursu redakcja serwisu Nauka w Polsce przyzna pozaregulaminowe Wyróżnienie im. red. Tomasza Trzcińskiego za wzorcową politykę informacyjną. W tej kategorii zgłoszenia nie są przyjmowane; laureata wskaże redakcja.

Organizowany od 2005 r. Popularyzator Nauki jest najstarszym i najbardziej prestiżowym w Polsce konkursem, w którym nagradzani są uczeni, ludzie mediów, instytucje oraz społecznicy, których pasją jest dzielenie się wiedzą i odsłanianie tajemnic współczesnej nauki w przystępny sposób. Wśród laureatów konkursu są m.in.: filozof przyrody ks. prof. Michał Heller, neurobiolog prof. Jerzy Vetulani, autor telewizyjnych programów Wiktor Niedzicki, popularyzator astronomii Karol Wójcicki, duet „Crazy Nauka”, twórcy portalu „Nauka o klimacie”, a także instytucje takie jak Centrum Nauki Kopernik, Polska Akademia Dzieci czy Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego.

Kandydaci do konkursu mogą się zgłaszać sami, a w przypadku instytucji czy zespołów – za pośrednictwem przedstawicieli. Możliwe jest też jednak zgłaszanie kandydatur przez osoby trzecie. W takim wypadku zgłaszający musi uzyskać zgodę kandydata, a do zgłoszenia dołączyć zeskanowany dokumentu z odręcznie podpisaną zgodą kandydata na udział w konkursie. Przesłanie skanu podpisanej zgody na udział w konkursie konieczne jest też w przypadku każdego wymienionego w zgłoszeniu z imienia i nazwiska członka zespołu.

Więcej informacji na temat konkursu – na stronie www.naukawpolsce.pap.pl

PAP – Nauka w Polsce, lt/ zan/

Michal Karas

Autor

Michal Karas

Polecamy

Powiązane Artykuły