Na ile ufamy ludziom z branży?

Na to, w jaki sposób funkcjonuje nasze społeczeństwo wpływa wiele kwestii. Wśród nich pojawia się także wzajemne zaufanie osób, które je tworzą. Nie da się tutaj pominąć tego, w jakim stopniu ufamy przedstawicielom poszczególnych branż

W jednym z przeprowadzanych przez CBOS badań ankietowani oceniali uczciwość i rzetelność zawodową ludzi wykonujących różne zawody lub działających w określonych dziedzinach za pomocą 5-punktowej skali (od „bardzo nisko” do „bardzo wysoko”), której środek stanowiły oceny „średnio, przeciętnie”. Co ciekawe, spośród dwudziestu czterech zawodów objętych badaniem tylko dziesięć uzyskało średnie ocen powyżej „3”, co oznacza, że w stosunku do przedstawicieli tych zawodów oceny pozytywne przeważają nad negatywnymi.

Kto znalazł się w czołówce? Okazało się, że najbardziej ufamy naukowcom, pielęgniarkom, informatykom, nauczycielom i dentystom. Powyżej przeciętnej zostali ocenieni także rzemieślnicy, sprzedawcy w sklepach, lekarze, policjanci oraz kupcy.

W przypadku czterech profesji (dziennikarzy, prywatnych przedsiębiorców, urzędników gminnych i miejskich oraz adwokatów) oceny pozytywne i negatywne mniej więcej się równoważą, co oznacza, że średnia ocen oscyluje wokół środka skali. Reszta zawodów została oceniona natomiast negatywnie. Nie da się ukryć, że najniżej uplasowali się urzędnicy państwowi wysokiego szczebla, posłowie na Sejm oraz politycy.

Pierwsze tego typu badania zostały przeprowadzone w 1997 roku. Od tego czasu wiele się zmieniło. Przede wszystkim mniej sobie ufamy. Odnosi się to do wszystkich badanych profesji. Trzeba jednak zaznaczyć, że odkąd bada się tę tematykę to szczególnie spada ocena uczciwości i rzetelności dziewięciu zawodów. Dotyczy to naukowców, dziennikarzy, maklerów giełdowych, finansistów i bankowców, księży i pozostałych duchownych, agentów ubezpieczeniowych, działaczy związków zawodowych, parlamentarzystów oraz polityków, przy czym jedynie w dwóch ostatnich przypadkach obserwowany jest stały trend spadkowy. Z kolei nieznacznie, ale w miarę systematycznie rosną, osiągając obecnie najwyższe średnie, oceny uczciwości i rzetelności zawodowej stomatologów, lekarzy, sprzedawców w sklepach, rzemieślników wykonujących różne usługi oraz urzędników niższego szczebla.

Źródło: CBOS

Ela Makos

Autor

Ela Makos

Polecamy

Powiązane Artykuły