Mediacje ważne dla przestępców

To nie surowa kara może się okazać dobra dla młodych przestępców a spotkanie z poszkodowanym w ramach mediacji. Tego typu zetknięcia znacznie lepiej wpływają na osoby, które złamały prawo

Na wysoką skuteczność mediacji w przypadku nieletnich przestępców wskazują badania prowadzone przez dr Beatę Czarnecką-Dzialuk z Instytutu Nauk Prawnych PAN. Sprawdziła ona czy nieletni, którzy dziesięć lat wcześniej uczestniczyli w eksperymentalnym programie mediacji z pokrzywdzonymi, weszli w tym czasie w konflikt z prawem.

Wyniki badań mogły być zaskakujące, ponieważ wskazują na wielką siłę mediacji. Z 160 przebadanych osób, które po popełnieniu przestępstwa uczestniczyły w mediacji, aż dwie trzecie nie zostało skazanych przez kolejne 10 lat. 40% osób ma natomiast na sumieniu pewne niewielkie wykroczenia. Okazuje się, że mediacje pozwalają skutecznie wpływać na młodych przestępców i odwodzić ich od popełniania kolejnych złych czynów.

Możliwość mediacji pomiędzy pokrzywdzonym i nieletnim sprawcą do polskiego prawa wprowadzono w 2000 roku, w wyniku bardzo dobrych efektów eksperymentalnego programu mediacji prowadzonego i badanego w latach 1996-1999 w wydziałach ośmiu sądów rejonowych. Badanie ewaluacyjne przeprowadzone wówczas w INP PAN wykazało niezwykle wysoką skuteczność mediacji. 83% nieletnich przyjęło propozycję mediacji i 93% z nich wynegocjowało ugody, z których aż 95% wykonano.

Korzyści nie były jednak jednostronne. Właściwie 90% pokrzywdzonych i 95% sprawców było zadowolonych z przebiegu całej mediacji i tego, co one przyniosły. Stwierdzono też wtedy bardzo niski wskaźnik powrotu do przestępczości. W okresie od jednego do 2,5 roku wróciło do niej 14,4% młodych przestępców.

Instytut Nauk Prawnych powstał w 1956 roku. Dziś jest jedną z najpoważniejszych pod względem znaczenia i potencjału kadrowego placówek naukowo-badawczych Polskiej Akademii Nauk w jej dziale nauk społecznych.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Edyta Nowicka
Polecamy

Powiązane Artykuły