Koniec uczelnianej biurokracji

Już od października zmienią się niektóre zasady działania na uczelniach. Zapowiada się mniej biurokracji, a nauczyciele akademiccy nie będą poddawani tak częstym ocenom. Jakich jeszcze zmian możemy się spodziewać?

Prezydent podpisał w ostatnim czasie ustawę o szkolnictwie wyższym, która wniesie wiele zmian do życia nauczycieli akademickich oraz studentów. System boloński, przez który do szkolnictwa wyższego wprowadzone zostały poważne zmiany zaowocował wzrostem biurokracji. Stad też propozycja, aby uprościć niektóre kwestie formalne. Odbiurokratyzowanie obejmuje po pierwsze Krajowe Ramy Kwalifikacji, po drugie zasady działania Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ograniczona zostanie częstotliwość wielu sprawozdań, oceny pracowników, a także ułatwi to dostęp do kredytów studenckich.

Jedną z najważniejszych zmian, które wprowadza nowelizacja, jest modyfikacja kryteriów stosowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) w ocenie jakości kształcenia. Nowela zdejmuje z PKA obowiązki natury formalnej, kontrolnej, które przejdą na ministerstwo nauki. Dotychczas PKA była właściwie instytucją kontrolną. Tak naprawdę powinna być jednak ekspertem i mentorem, a także służyć pomocą uczelniom.

Wśród istotnych zapisów nowelizacji znalazło się też zmniejszenie częstotliwości ocen okresowych m.in. nauczycieli akademickich, pracowników naukowych instytutów PAN i instytutów badawczych. Po zmianach takie oceny będzie można przeprowadzać co cztery lata. Dotąd – w przypadku sporej części grup tych pracowników – oceny musiały być wykonywane co dwa lata. Co ciekawe, inaczej mają być również rozgrywane konkursy na poszczególne stanowiska. Nie będzie już konieczne przeprowadzanie postępowania konkursowego w przypadku awansowania nauczyciela akademickiego. Zwiększy się również liczba placówek, w których nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni publicznej będą mogli się zatrudnić bez zgody rektora. Będą to m.in. szkoły, placówki kształcenia ustawicznego i placówki artystyczne.

Zmianie ulegną również zapisy dotyczące studiów doktoranckich. Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich ma być bowiem nie mniejsza niż liczba uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w danej jednostce. Uczelnie będą miały również większą swobodę w kształtowaniu oferty studiów podyplomowych.

Wspomniane już kredyty studenckie będą mogli natomiast otrzymać również studenci pierwszego roku. W noweli przewidziano też zmiany, które – przez proces ograniczenia biurokracji – mają przyspieszyć proces przyznawania kredytów studenckich.

Ustawa ma wejść w życie 1 października 2016 r., natomiast kilka jej przepisów będzie obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Edyta Nowicka
Polecamy

Powiązane Artykuły