Jak skorzystać z OC sprawcy wypadku drogowego?

W roku 2018 odnotowano 31 674 wypadków drogowych w Polsce. Według danych Komendy Głównej Policji rannych w zdarzeniach zostało 37 359 osób, w tym ciężko 10 963. W porównaniu z rokiem 2016 liczba ta zmniejszyła o 3 407 i o 2 107 osób w porównaniu z rokiem 2017. Wielu z poszkodowanych podczas wypadków nie wie, że może skorzystać z OC sprawcy. Jak to zrobić tak, aby polisa pokryła wszystkie koszty napraw i leczenia?

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  ubezpieczenie OC samochodu jest obowiązkowe. Oznacza to, że wszystkie pojazdy uczestniczące w ruchu drogowym muszą mieć wykupioną polisę OC, ponieważ za jej brak grozi wysoki mandat do 4500 zł, zatrzymanie pojazdu, a także odpowiedzialność całym majątkiem za wyrządzone szkody i obrażenia. Ubezpieczenie OC jest niezbędne do rozliczenia szkód w sytuacji, gdy dojdzie do kolizji lub wypadku z winy kierowcy. Najlepsze i korzystne cenowo ubezpieczenie OC samochodu możesz kupić na: https://mubi.pl/ubezpieczenie-samochodu/oc/

Kto może otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy?

Odszkodowanie z OC osoby, która spowodowała wypadek, należy się każdej osobie, która w nim uczestniczyła. Oznacza to, że do grona takich osób zalicza się nie tylko poszkodowany kierowca innego pojazdu i jego pasażerowie, ale również pasażer samochodu, którym jechał winny zdarzeniu. Jeśli zaś potrąciliśmy rower lub pieszego mają oni również takie samo prawo dochodzenia swoich roszczeń od winowajcy. W przypadku śmierci uczestnika zdarzenia z roszczeniami do sprawcy może wystąpić rodzina ofiary.

Poszkodowani mają prawo korzystając z OC sprawcy wypadku dochodzić dwóch typów  szkód: rzeczowych i osobistych. Szkody natury rzeczowej obejmują mienie, które uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu. Natomiast szkody osobiste dotyczą obrażeń, których doznała osoba będąca uczestnikiem zdarzenia.

Zniszczenie mienia – co obejmuje OC sprawcy?

Likwidacja szkody z OC sprawcy w przypadku zniszczenia mienia najczęściej dotyczy uszkodzonego pojazdu. Poszkodowany ma prawo domagać się od ubezpieczyciela pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawą auta, jednakże tylko takich, które powstały na skutek zdarzenia. Bardzo wielu kierowców zapomina lub nie wie, że towarzystwo ubezpieczeniowe dokładnie analizuje co w samochodzie było sprawne w czasie kolizji, a co nie i na tej podstawie przygotowuje kosztorys prac. Nie naprawimy zatem niesprawnej klimatyzacji niejako przy okazji wypadku. W poważniejszych zdarzeniach, gdy auto całkowicie nie nadaje się do użytkowania ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowania. Jego wysokość określana jest poprzez różnice pomiędzy wartością pojazdu w dniu wypadku a wartością auta nadającego się do kasacji.

Szkody osobowe obejmują również straty potencjalnych zysków

Szkody osobowe przy likwidacji z OC winowajcy obejmują znacznie szerszy zakres strat, a mianowicie: 

 • stratę dochodu na czas leczenia
 • koszty leczenia
 • koszty dojazdów na leczenie
 • koszty rehabilitacji
 • koszty lekarstw
 • zadośćuczynienie za krzywdę i cierpienie
 • rekompensata finansowa w wypadku, gdy poszkodowany musi zmienić model pracy zawodowej
 • renta wyrównująca różnice wynikające z braku dochodu

Warto zwrócić szczególną uwagę na przepisy dotyczące praw najbliższych po śmierci uczestnika wypadku drogowego. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 446 Sąd może wziąć pod uwagę:

 1. zwrot kosztów pogrzebu osoby poszkodowanej
 2. obarczyć sprawcę alimentami, które płaciła osoba zmarła np. dziecku czy rodzicom
 3. przyznać odszkodowania rodzinie zmarłego z tytułu pogorszenia się statusu materialnego
 4. przyznać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Należy pamiętać, że to po stronie poszkodowanych leży dochodzenie swoich roszczeń, dlatego zawsze należy zachowywać wszystkie dowody płatności. Najlepiej, aby były one w formie rachunku lub faktury imiennej, czyli wystawione na konkretną osobę. Należałoby również skrupulatnie gromadzić dokumentację medyczną, jeśli korzystamy z pomocy lekarskiej po wypadku.

Jak zgłosić szkodę z OC sprawcy wypadku?

Najważniejsza informacja dotyczy terminu zgłoszenia szkody. Nie ma obowiązku zgłaszania roszczeń natychmiast po wypadku. Czasem jest to zwyczajnie niemożliwe, bo uczestnik zdarzenia znajduje się na przykład w szpitalu. Niemniej jednak istnieją dwie graniczne daty. W przypadku kolizji, czyli sytuacji na drodze, w ramach której nikt nie ucierpiał – są to 3 lata.

Natomiast wypadki mają znacznie dłuższy limit zgłaszania szkody to jest 20 lat. Wynika to między innymi z tego, że nie wszystkie zdrowotne skutki wypadku można ocenić od razu. Niejednokrotnie uszkodzenia, których doznali pokrzywdzeni, dają o sobie znać po latach.

Obowiązki poszkodowanego – co musi być we wniosku?

Pamiętaj, że to osoba poszkodowana ma obowiązek zgłoszenia swojego roszczenia. Należy zgłosić się do zakładu ubezpieczeń sprawcy kolizji lub wypadku drogowego. W tym celu zaleca się napisanie oświadczenia zawierającego podstawowe informacje o zdarzeniu. W takim piśmie musimy zawrzeć te najbardziej podstawowe informacje, czyli: miejsce i czas zdarzenia, dane uczestników wraz z numerami PESEL, opis zdarzenia, uszkodzenia pojazdów, a także wskazanie sprawcy wraz z jego oświadczeniem, że przyznaje się do winy. Jeśli sprawca odmawia podpisania takiego dokumentu należy poprosi o wsparcie Policję. Taki wniosek składamy osobiście u ubezpieczyciela lub pocztą.

Co zrobić, gdy sprawca nie miał OC lub uciekł z miejsca wypadku?

Jeśli okaże się, że winny wypadku nie miał wykupionego/ważnego OC musisz zgłosić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jest on zobowiązany do wypłacania odszkodowań osobom, które ucierpiały w wypadku lub kolizji, w sytuacji, gdy OC sprawcy nie obowiązuje, jak również w momencie ucieczki sprawcy z miejsca wypadku. Zgłoszenie do UFG powinno zawierać dokładnie takie same informacje, jak do zakładu ubezpieczeniowego sprawcy.

Rób zdjęcia, pomogą w kontakcie z firmą ubezpieczeniową!

Gdy jest to możliwe warto zrobić zdjęcie nie tylko samemu wypadkowi, ale również poszczególnym uszkodzeniom samochodu. Często opisy zdarzenia mogą okazać się zdawkowe lub nieprecyzyjne, a fotografia może ostatecznie rozwiać wątpliwości.
Jeżeli należysz do grona poszkodowanych w wypadku samochodowym lub kolizji koniecznie zapoznaj się z poradnikiem – Likwidacja szkody z OC sprawcy. Przewodnik dla poszkodowanych. Dzięki temu vademecum nie dasz nabić się w butelkę!

Piotr Sztompke
Polecamy

Powiązane Artykuły