Co po studiach?

Studia nie dają nikomu gwarancji na to, że zaraz po ich ukończeniu odnajdzie pracę swoich marzeń, a do tego będzie robić coś, co będzie się wpisywało w profil absolwenta skończonego kierunku. Osoby kończące studia niejednokrotnie są pytane o to, czym się zajmują, jaką pracę wykonują. Dzięki nowemu systemowi badania te będą wyglądały zupełnie inaczej

Prace nad najnowszym systemem rozpoczęły się sześć lat temu. Dzięki niemu możliwe jest sprawdzenie tego, jak długo absolwenci poszukiwali pracy, jaka jest skala bezrobocia, czy też dynamika zarobków. Te wyniki odnosi się oczywiście do ukończonego kierunku danej osoby.

W obecnej, pierwszej edycji funkcjonowania system wygenerował i udostępnił ponad 7 tys. raportów dotyczących osób, które ukończyły studia w 2014 r. Ich losy opracowano na podstawie danych z ZUS z okresu do 30 września 2015 r. W raportach uwzględniono podział absolwentów ze względu na studia I i II stopnia oraz studia jednolite. Te wyniki mogą być wskazówką nie tylko dla uczelni czy badaczy, ale i dla kandydatów, którzy dopiero zamierzają podjąć studia. Dobrze, aby pochyliły się nad nimi również same uczelnie, gdyż dzięki temu będą oni mogli sprawdzać, jaka jest efektywność ich działań. Badania prowadzone w ramach systemu mogą też pokazać, jaką politykę edukacyjną powinien obrać resort.

Ten nowy system, korzystający z baz danych ZUS i POL-on nosi nazwę ELA i stanowi ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych.

To dopiero początek badań prowadzonych z udziałem tego systemu, ale już na ich podstawie można wysnuć pewne wnioski. Dzięki nim wiadomo na przykład, że najmniejszy wskaźnik bezrobocia i najwyższy wskaźnik wynagrodzenia zauważalny jest w przypadku analiz odnoszących się do absolwentów kierunków technicznych.

Kolejne raporty zostaną udostępnione w przyszłym roku i dotyczyć będą studentów, którzy ukończyli studia w 2015 r.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Edyta Nowicka
Polecamy

Powiązane Artykuły