#kłótnia

Niech załatwi to mediator

Nie znajdujemy porozumienia idziemy więc…do sądu. Można sobie jednak oszczędzić tych wizyt i zdecydować się na mediatora. Dzięki niemu niejednokrotnie wcale nie...