#Black Lives Matter

Tak, Black Lives Matter!

Zostałem poproszony o odniesienie się do wydarzeń w USA. A właściwie wypomniano mi, że milczenie w obliczu obecnej sytuacji to też głos:...