Michal Karas

Autor

Michal Karas

UJ najlepszym uniwersytetem

Uniwersytet Jagielloński zajął pierwsze miejsce w XXI Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020. Na drugim miejscu uplasował się Uniwersytet Warszawski, a na trzecim...